Verdens største avlusingsenhet ble presentert på Aqua Nor messa i Trondheim.
Det er en Hydrolicer Model 6, med egenutviklet Hydroflow pumpe og 8 linjer.

Kunden er Aquatic Concept Group, å de vil ha en avlusningskapasitet under full drift på ca 350 – 400 tonn pr time,
slik at en hel 160 meters merd kan avluses i en trenging på ca 2 timer.

Utstyret er montert om bord i MS Steyer, som er 59 meter lang og 15 meter bred.

Fokus på Stor Fisk

Dette systemet er spesiallaget for å avluse stor fisk 4-8 kg. Målet er å kunne bidra til at fisken kan vokse seg stor selv i perioder med høyt lusepress, spesielt på sensommer og høst.

Fiskevelferd

Hele avlusingssystemet er bygd rettlinjet uten svinger, noe som sikrer høy fiskevelferd. Det er viktig å unngå pumper når man lager system for stor fisk.

Båten og systemet forventes operativt i markedet i løpet av september måned.

Leder for avlusing i Aqua Pharma Roy Strøm og John Olav Rødsjø fra Hydrolicer har jobbet nært sammen for å få fram denne løsningen. Sammen med Haugaland Shipping og C-Flow har det blitt en virkelighet på kort tid.