Arbeid

Hydrolicer Production AS er sammen med Cflow Fish Handling AS utstiller på Aqua Nor 2017.
Vi håper å se deg i Trondheim 15. – 18. august. Du finner oss på stand A2-605 og nede på Skansen med vårt største Hydrolicer anlegg sålangt.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakulturteknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Messen har mellom 15 000 og 20 000 besøkende hvert år.

Hydrolicer drifter og produserer utstyr for Ikke medikamentell behandling av laks.
Dette er en utviklet metode som ikke innebærer bruk av medikament, og er således svært fremtidsrettet.

Hydrolicer avluser fisken i en lukket vannsøyle. Det skapes en vannturbulens vertikalt som får lusa til å miste
«vakuum» mot underlaget. Lusa spyles ikke av, den «løftes» av fisken. Fisken utsettes i hele prosessen kun for
lavt undertrykk (lav løftehøyde/skånsom pumping) og lavt overtrykk.

Hydrolicer har idag 70 enheter i drift i store deler av Europa (Norge, Skotland, Irland, Færøyene og Canada).
Med god fiskehelse/-velferd som hovedmål har vi erfart svært lav dødelighet og gode effekter.

En Hydrolicer enhet/linje har ved optimale forhold en kapasitet på 35-40 tonn i timen.